Go to Top

RACI Model

RACI Matriksi:

6 Sigma (Six Sigma) etkin proje yönetiminde kullanılan metodolojilerden biridir. Tüm Süreç odaklı uygulamalarda “Süreç Tasarımının” ana girdilerinden biri durumundadır. İyi tasarlanmış etkin, verimli ve dinamik  süreçlerin oluşturulması, dokümante edilmesi ve uygulanması aşamasında RACI işin olmazsa olmaz tarafındadır. Bir sürecin iyi işleyebilmesi için süreçte yer alan her adımda kişilerin rollerinin açık bir şekilde tanımlanması gerekir. R.A.C.I matriksi bu amaçla oluşturulmuş  , süreçlerdeki kişilerin sorumluluklarının, rollerinin ve bilgi akışının  tanımlandığı bir uygulamadır.

  • (R) Responsible (Yetkili) – İşi yapar
  • (A) Accountable  (Hesap verir) – Ana sorumlu
  • (C) Consulted (Danışılan) – Girdi sağlar
  • (I) Informed (Bilgilendirilen) – Bilgi Akış

favecon8