Go to Top

Özel Kalite Yönetim Sistemi

Kurumunuz, İşletmeniz, Projeniz veya herhangi bir çalışmanız ile ilgili “Kalite Yönetim Sistemi”, “Çerçevesi”, “Modeli”, “Standardı” geliştirmek isteyebilirsiniz. Bu durum da bizim size çeşitli önerilerimiz olur. Sizleri dinledikten sonra size en uygun sistemi kurup, dokümantasyonunu, doğrulanmasını, geçerli kılınmasını ve uygulamaya sokulmasını yapabiliriz. Bunu, mevcut kalite standartlarından, metodolojilerinden ve teknolojilerinden faydalanarak veya tamamen size ait olan bir metodoloji ve standart geliştirerek yapabiliriz.

favecon8