Go to Top

ISO 9001:2015

One Response to "ISO 9001:2015"

  • mebid
    17 Şubat 2016 - 05:05

    TSE EN ISO 9001:2015 versiyonu ile strateji alanınında olmamasının boşluğu almış durumda. 9001:2008 versiyonunda işin politika ve operasyonel tarafında idi. ISO 9001, 2008 versiyonunda strateji alanındaki boşluğunu ISO 9004 ile gideriyordu. 9001 işin politikasını 9004 ise işin stratejisini belirliyordu. 2015 versiyonu politika ve strateji ve politika çalışmalarını aynı çalışmanın içine koydu. Bu manada daha önce sadece EFQM’ in paylaştığı üst alanı kullanmaya başladı…