Go to Top

ISO 27001

TS ISO/IEC 27001 standardı yaşayan, dolayısı ile her türlü dijital tehdit ve saldırılara reaksiyon gösteren ve kendini yenileyen bir bilgi güvenliği sisteminde yer alması gereken şartları tanımlamaktadır. Standart’ da tanımlanan yaklaşım uyarınca bilgi güvenliğinin bir süreç olarak ele alınması ve sürecin planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma adımlarından oluşan bir döngü şeklinde çalıştırılması gerekmektedir.

favecon8