Go to Top

ISO 21500

ISO 21500  – Proje Yönetim Kılavuzu

MEBİD – “ISO 21500 Proje Yönetim Kılavuzu” Standard danışmanlığını MS Project ile birlikte bir takım olarak vermektedir. Bu standardın temel amacı ortak bir proje dilinin geliştirilmesi, mevcut ISO standartlarına ilişkisel uyum, sektörü standardize ve regüle eden  bağımsız bir çerçevenin çizilmesi ve proje yönetimine ait bir standardın oluşturulmasıdır. ISO 21500’ün ortaya çıkışı İngiltere ve Amerika’nın liderliğinde 20 ülke ve yaklaşık 50’den fazla delegenin katılımı ile gerçekleşmiştir

ISO 21500 danışmanlığının takım olarak verildiği MS Project proje programı ise proje yönetimi konusunda şu an dünyadaki en profesyonel program durumundadır. Türkiye’ de gittikçe yaygınlaşan ama Avrupa ve Amerika’ da proje yönetimlerinde artık rutin hale gelen proje yönetim araçları aslında bu alanla ilgili ortak anlayışları da ortaya koymaktadır. Özellikle EVM – Kazanılmış değer yönetim kriterlerinin hazır halde gelmesi, CPM (Kritik Yol Yönetimi) tekniği, PERT (Program Evaluation and Review Technique), Gantt Chart (Henry Gantt tarafından geliştirilen), WBS (Work Breakdown Structure) ve daha nice araçları çok hızlı devreye alabilme özellikleri ile proje yönetimi nedir’ in karşılığı durumundadır.

favecon8Özellikle MS Project ile Projelerin Projelendirilmesi ve Başta TUBİTAK olmak üzere, Kalkınma Ajansı, H2020, EU SME Projelerinde yanınızdayız.

4x4_1