Go to Top

ISO 17024

TS EN ISO/IEC 17024 

(Bu sunuda standardın anlatımı ve standardın kurumunuza olan katkıları açıklanmaktadır)

Uygunluk değerlendirmesi – Personel belgelendiren kuruluşlar
için genel şartlar (ISO/IEC 17024)

Personel belgelendirmesi yapacak kurum ve kuruluşların öncelikle aşağıda verilen 10 maddelik yapılanmayı oluşturması ve TÜRKAK şartlarına göre belirlenen 6 aylık bir sürede bunları çalıştırıyor olması gerekmektedir.

1-Belgelendirme Programının oluşturulması,
2-Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi,
3-Sınav Programının oluşturulması ve duyurulması,
4-Güvenli Alanlarda Gözetmen Eşliğinde Sınavın Gerçekleştirilmesi,
5-Adayın değerlendirilmesi,
6-Belgenin verilmesi,
7-Belgenin geçerlilik, yenilenme, kullanımının belirlenmesi,
8-Tarafların mali yükümlülükleri,
9-Belge Takip ve yenilenmesinin değerlendirmeleri,
10-Belgenin askıya alınması veya iptali,
11-Şikayetlerin ve itirazların değerlendirilmesi

(TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 

MEBİD – Hazır dokümantasyonu ile Kurumunuzun bu süreci sorunsuz atlatmasını sağlar.

One Response to "ISO 17024"

 • mebid
  18 Şubat 2016 - 03:44

  TS EN ISO/IEC 17024
  Uygunluk değerlendirmesi – Personel belgelendiren kuruluşlar
  için genel şartlar (ISO/IEC 17024)
  0 Giriş
  1 Kapsam
  2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
  3 Terimler ve tarifler
  3.1 İtiraz
  3.2 Aday
  3.3 Belgelendirme prosesi
  3.4 Belgelendirme programı
  3.5 Belgelendirme sistemi
  3.6 Yeterlilik
  3.7 Şikâyet
  3.8 Değerlendirme
  3.9 Sınav
  3.10 Sınavı yapan
  3.11 Nitelendirme
  4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar
  4.1 Belgelendirme kuruluşu
  4.2 Organizasyon yapısı
  4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
  4.4 Yönetim sistemi
  4.5 Taşeron kullanımı
  4.6 Kayıtlar
  4.7 Gizlilik
  4.8 Güvenlik
  5 Belgelendirme kuruluşu personeli için şartlar
  5.1 Genel
  5.2 Sınav yapacaklar için şartlar
  6 Belgelendirme prosesi
  6.1 Uygulama
  6.2 Değerlendirme
  6.3 Belgelendirme konusunda karar
  6.4 Gözetim
  6.5 Yeniden belgelendirme
  6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı
  Ek A (Bilgi için) – Personel için belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
  Kaynaklar
  TS EN ISO/IEC 17024