Go to Top

ISO 14001

ISO 14000 serisi standartları ile temel amaçlanan, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini veya tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır. Aslında ISO 9001′ in içine çevre ile ilgili risk yönetimin girmiş şekli gibi de düşünülebilir. ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ayrılmaz bir parçası konumundadır.

çevre-mebid

favecon8