Go to Top

Hakkımızda

favecon8 ABOUT US

Mersin Informatics Consultancy Co., Ltd. is mainly focused on Quality Management Systems within the context of Higher Education. Implementation of İSO 9001-QMS in education, Quality Management Information System for HE, University Management Information Systems (U-MİS), Quality assurance for HE or unique university-oriented QA systems for HE. All these are within our capability. With the tools already on the market, named Quality Management Information System (Q-MİS) based on ıSO 9001:2008 and University Management Information System (U-MİS, having 50 and more discrete modules), we are fully committed to Turkish Higher Education regarding quality issues. We solve all quality-related issues in Turkish Higher Education Area in accordance with Bologna Processes, Internal Control Standards, ENQA-ESG, YOK, YODEK and so on. Tailor-made solutions with cutting-edge software or BPM-based higher education process management or just the document management based on İSO standards are all the areas we feel confident at.

favecon8

2011 yılında bir KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Projesi kapsamında kurularak Mersin Teknopark’ta faaliyet göstermeye başlayan MEBİD (Mersin Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.), bir yönüyle Yüksek Öğretimde Kalite Standartları ve uygulamaları üzerine yoğunlaşmıştır. Üniversitelerin yerine getirmekle zorunlu oldukları süreçlerin (Eğitim-Öğretim ana başlığı altında Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora gibi) kalite standartları (ISO 9001:2015, EFQM, ENQA- Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Derneği ESG, OMG-BPMN 2.0.1 Bilişim Teknolojisi vb.) ve ilgili mevzuat (IKS- 5018 ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol Standartları) çerçevesinde yönetilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi şirketimizin temel çalışma alanıdır. Yeni kurulmuş olmakla birlikte şirketimiz, bazı üniversitelerimizdeki ISO standartları (ISO 9001, 14001, 17025, 17024, 27000) ve EFQM uygulamalarına danışmanlık yapmış ve yapmaya devam etmektedir