Go to Top

BPMN ile ISO 9001

BPM-BPMN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, Özellikle Süreç Bağlantılı çalışmalarda ayrılmaz parçalar haline gelmektedir. ISO 9001′ in özellikle 2008 ve yeni devreye giren 2015 versiyonu tamamen süreç tabanlı bir yönetim sistemi standardıdır. Süreçlerin doğru keşfedilmemesi, yanlış tanımlamaları, modelleme eksiklikleri, iyileştirmelerinin el yordamı ile yapılması hem sistemin iyi kurulamamasını ve hem de etkin çalışmamasını getirmektedir. Hard Coding programlar ile sistemin yazılımlanması ve süreç araçlarının kullanılmaması golf sopası ile buz hokeyi oynamak gibidir. Örnekte bir BPM aracı ile ISO’ nun en önemli iyeleştirme araçlarından olan ve bir prosedüre bağlanan ” UYGUN OLMAYAN ÜRÜN PROSEDÜRÜ”‘ nün nasıl çözüldüğü örneği görülmektedir.

BPM-BPMN-ISO 9001

favecon8MEBİD olarak – BPM, BPMN ve ISO Standartları Ana Çalışma ve Hizmet Verdiğimiz Konulardır. Süreçlerinizin Tanımlanmasında, Modellenmesinde veya ISO Standartları Çözümlerinizde Açık Kaynak BPM Araçları ile yanınızdayız…

6 Sigma (Six Sigma) ve Yalın Yönetim (Lean Management) her ne kadar halen çok kuvvetli süreç ve üretim iyileştirme araçları olsa da X ve Y Kuşağının araçları gibi durmaktadır. Süreç yani İş Süreçleri akla geldiği zaman kaçınılmaz Z Kuşağının Aracı BPM Araçları, BPMN Standardı ve son hamlesi ile ISO 9001:2015′ dir.                                                                         favecon8