Go to Top

Home

Kamu Kalite Uzayı

"Kamu Kalite Uzayı" kavramı Türkiye' deki Kamu Kurumlarında "Kalite Yönetim Sistemi" kurma ve "Kalite Çalışmaları" yapma esnasında göz önünde bulundurulması gereken kavramdır.

Devamı

Yüksek Öğretim Kalite Uzayı

Yüksek Öğretim Kalite Uzayı, MEBİD, Mersin Bilişim Danışmanlık Ltd. tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir kavramdır. Kalite çalışmalarını bu uzaydaki standartların ilişkilerini kullanarak yapmaktadır.

Devamı

YÖ' de ISO 17025 YGG

Üniversitelerde TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

Devamı

Çalışmalarımız

Yazılar

ÜNİVERSİTEDE KALİTE YAPILANMASI

  • http://mebid.com.tr/wp-content/uploads/2012/09/placeholder_two-940x450-7.jpg
  • http://mebid.com.tr/wp-content/uploads/2012/09/placeholder_one-940x450-3.jpg

Yeni YÖ Kalite Güvence Yönetmeliği doğrultusunda, daha önce genelde “Kalite Yönetimi” adı altında toplanan kalite çalışmaları şimdi “KALİTE GÜVENCE”

Read More

Hizmetlerimiz

YÖ Kalite Güvence Yapılanmaları

Üniversiteler, genelde Temmuz-2015′ de yayınlanan “Kalite Güvence Yönetmeliği” doğrultusunda özelde ise ENQA-ESG ışığında ve diğer işin ustası standartları da (ISO 9001:2015, EFQM vs.) gözeterek yeni “Kalite Güvence” yapılanmasına gitmek zorundalar. Bu çalışmaları tecrübelerimizi aktarmaya hazırız.

YÖ, Endüstri İş Süreçleri, Sağlık, Eğitimi vb BPM Süreçleri

Görüşler next prev

  • Bologna Süreci' nin temel çıktılarından biri olan ENQA-ESG Mayıs-2015' de yayınladığı yeni versiyonu ile "Kalite Güvence" adına Türkiye' dekiler dahil Avrupa' daki tüm üniversiteleri etkileme yolunda hızla ilerliyor. Uygulamada her ne kadar hala metodoloji arayışında (EQUIP projesi) olsa da tüm üniversiteler bu çerçevenin içine girme uğraşı içinde....

    , MEBİD

Referanslar